มิวมิว
ขื่อ มิวมิว อายุ 23  สูง 162  น้ำหนัก 48

34-25-36  น่ารัก  ( นมแท้) ผิวเหลือง


บริการ

อาบน้ำให้ อมสด จูบปากไม่แลกลิ้น เลียน้อง เลียไข่

🥨รวมห้อง+ถุง🥨

เรท 1000   1 ครั้ง  40 นาที

เรท 1300  1ครั้ง-1ชม

เรท 2000 2ครั้ง 90 นาที

เรท 2600 2  ครั้ง  2  ชม  


⏰11.00-24.00

ข้อห้าม -ไม่เอาสด-ไม่เอาก้น-ไม่รับของทำมา  ไม่แตกปาก หน้า  ไม่ฝังมุก

-ไม่รับนอกสถานที่ รับไซส์ไม่เกิน 55


📌พิกัด📌:  ศรีนครินทร์ 65

🆔 :@514mkqka1,381 views